Kế hoạch triển khai công tác tư vấn học đường năm học 2016-2017

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT VÕ NHAI

 

Số:122 /KH-THPTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Võ Nhai, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tư vấn học đường năm học 2016-2017

 

Căn cứ Quyết định số 118 /QĐ-THPT VN ngày 30 tháng 8  năm 2016 của trường THPT Võ Nhai  về việc thành lập Tổ tư vấn học đường trường THPT Võ Nhai năm học 2016-2017;

Căn cứ  tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017, trường THPT Võ Nhai  xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tư vấn học đường năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích,  yêu cầu

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tư tình cảm và giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, trong học tập, trong quan hệ bạn bè, thầy trò hoặc những vấn đề về tâm lý, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên....; những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm để  thực hiện nguyện vọng, ước mơ của mình.

-  Giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và  khả năng ứng phó tích cực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn và xã hội; sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. 

-  Tư vấn hướng nghiệp định hướng cho học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

-  Hỗ trợ các giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh.

2. Yêu cầu

-  Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh, phải luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học sinh để việc tư vấn có hiệu quả.

-  Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.

II. Đối tượng và nguyên tắc hoạt động

1. Đối tượng: Học sinh trường THPT Võ Nhai.

2. Nguyên tắc hoạt động

-  Hoạt động độc lập với công tác Ban  GD TT CT;

-  Học sinh đến tư vấn trên cơ sở tự nguyện;

-  Luôn luôn tôn trọng học sinh được tư vấn;

-  Mọi thông tin học sinh tư vấn hoàn toàn được bảo mật;

-  Phương châm hoạt động “Luôn lắng nghe, tôn trọng và bảo mật”.

III. Nội dung và hình thức tư vấn

1. Nội dung tư vấn

-  Hướng nghiệp (Tư vấn giúp các em chọn nghề, chọn khối thi và các thông tin tuyển sinh).

-  Phương pháp học tập.

-  Tình yêu, giới tính, mối quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.

-  Quan hệ giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò; đạo đức lối sống và một số vấn đề khác mà các em quan tâm.

-  Định hướng chọn lọc thông tin  từ mạng xã hội.

2. Hình thức tư vấn

-  Tư vấn trực tiếp.

-  Tư vấn qua  điện thoại: 02803 827 605

-  Tư vấn qua bảng tin của trường.

- Tư vấn qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động giáo dục học sinh toàn diện, giáo dục kỹ năng sống.  

IV. Quy trình thực hiện

1. Tư vấn trực tiếp

- Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần được tư vấn. Từ đó đưa ra các định hướng giải quyết vấn đề cho học sinh (thông tin của các em học sinh sẽ được hoàn toàn bảo mật).

- Thông qua các hoạt động, học sinh được giáo dục toàn diện về các kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể.

2. Tư vấn gián tiếp

-  Qua thư tư vấn, tổ tư vấn sẽ tổng hợp các nội dung học sinh cần được tư vấn và hồi đáp cho học sinh.

- Những nội dung tư vấn được nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết thì tổ tư vấn có thể tư vấn theo nhóm hoặc thông qua các buổi sinh hoạt theo chủ đề (học sinh có thể đặt câu hỏi và được tư vấn, giải đáp các vấn đề về tình yêu, giới tính, định hướng nghề nghiệp….). Tuy nhiên các thông tin cá nhân của các em sẽ hoàn toàn được bảo mật.

V. Về cơ sở vật chất để thực hiện

1. Văn phòng: Phòng  tiếp dân.

2. Tài liệu phục vụ

-  Tài liệu tư vấn tâm lý học đường.

-  Kế hoạch hoạt động, nhật ký theo dõi của từng thành viên tổ tư vấn.

-  Biên bản họp hàng tháng của tổ tư vấn.

-  Sổ tài liệu đăng bài Website và phát thanh học đường.

VII. Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động: Được trích từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, một phần kinh phí công tác Đoàn, y tế và nguồn xã hội hóa (vận động)

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Quy định về hoạt động

-  Tổ tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ về thành lập, các nội quy hoạt động, danh sách tình nguyện viên (cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường) và lên kế hoạch thực hiện  tư vấn trong nhà trường. Tổ tư vấn hoạt động thường xuyên (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần) do các cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho học sinh tại địa điểm của tổ tư vấn.

-  Các hoạt động, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức xen kẽ tùy theo thời điểm, nhu cầu của học sinh… Thời gian tư vấn theo nhu cầu học sinh và bám sát nội dung hàng tháng.

-  Tổ tư vấn tổ chức họp định kỳ hàng tháng,  cuối học kỳ, cuối năm học, ngoài ra còn có các buổi hội  ý đột xuất khi có tình hình mới phát sinh. Mỗi tháng, Tổ tư vấn làm báo cáo gửi về nhà trường. Các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao phải ghi biên bản hoặc sử dụng biên bản ghi nhớ, sau khi hoàn thành công việc phải gửi về tổ để lưu trữ và báo cáo Hiệu trưởng

2. Kế hoạch công tác

- Thời gian: Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30; chiều: từ 14h30 đến 16h30

- Lịch công tác trong năm

Thời gian

Nội dung

Hình thức

Tháng

9/ 2016

-Tư vấn tuyên truyền ATGT.

- Tuyên truyền tác hại của thuốc lá và cách phòng tránh.

- Định hướng chọn nghề HS khối 12

-Sinh hoạt ngoại khóa: nói chuyện tuyên truyền, kí cam kết

- Dạy lồng ghép qua môn học.

-Sinh hoạt lớp

- Phát thanh học đường

Tháng

10/ 2016

- Quyền trẻ em, giáo dục trẻ hòa nhập, tránh phân biệt kì thị đối xử.

- Giáo dục bảo vệ môi trường

- Phát thanh học đường

- Giảng dạy ngoại khóa

Tháng

11/ 2016

-Tâm lý tuổi dậy thì.

- Tập huấn kĩ năng công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn (Bí thư).

- Giảng dạy ngoại khóa

- Học tập trải nghiệm

- Tập huấn Bí thư Chi đoàn

- Sinh hoạt CLB

Tháng

12/ 2016

-Phòng chống ma túy, HIV-AIDS.

- Vệ sinh tuổi dậy thì

- Tư vấn sức khỏe học đường

- Phòng tránh các dịch bệnh

-Phát thanh học đường

- Giảng dạy ngoại khóa

- Đăng tải bài viết tham khảo trên Website nhà trường.

- Sinh hoạt dưới cờ

Tháng 01/2017

-Định hướng nghề nghiệp HS khối 12

- Giới tính và quan hệ bạn bè

- Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.

-Sinh hoạt dưới cờ hoặc phát thanh

- Học tập trải nghiệm

- Sinh hoạt lớp

- Đăng tải bài viết tham khảo trên Website nhà trường.

Tháng 02/2017

-Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè.

-Giáo dục kĩ năng tham gia các hoạt động xã hội

- Đăng tải bài viết tham khảo trên Website nhà trường.

- Sinh hoạt lớp.

Tháng 03/2017

-Giáo dục lý tưởng cách mạng đoàn viên thanh niên.

- Tham gia các hoạt động xã hội

- Tham gia chương trình Tư vấn mùa thi

- Phát thanh học đường

- Đăng tải bài viết tham khảo trên Website nhà trường.

- Học sinh lớp 12

Tháng 04/2017

Hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin thi THPT Quốc gia.

Trong lớp HS lớp 12

Tháng 05/2017

Tổng kết hoạt động tư vấn

Báo cáo

 

   Trên đây là Kế hoạch hoạt động tư vấn học đường năm học 2016-2017 trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp./

Nơi nhận:

  • Sở GD & ĐT Thái Nguyên (b/c);
  • Ban Giám hiệu;
  • Các tổ chuyên môn;

    - Đoàn TNCS HCM;

  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Nông Thúy Hoan

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 103
Tháng 11 : 1.262
Năm 2022 : 747.807