Ảnh đội bóng truyền nữ CBGV-NV trường THPT Võ Nhai tham gia giải bóng truyền nghành GD tỉnh Thái Nguyên nhân kỉ niệm ngày 20 tháng 10 năm 2019