ẢNH TỌA ĐÀM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(20/11/1982-20/11/2020) VÀ 58 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG(1962-2020)