Với bề dày lịch sử 50 xây dựng và trưởng thành, thầy và trò trường THPT Võ Nhai luôn tự hào về các thành tích đã đạt được. Không bằng lòng với các kết quả đó, thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt - học tốt, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong những năm học tiếp theo, để Trường ...