Thông báo V/v cho học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến để chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

       SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THPT VÕ NHAI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 34 TB /THPTVN                                                              Võ Nhai, ngày 22 tháng 02 năm 2022
Thông báo V/v cho học sinh chuyển
sang hình thức học trực tuyến để
chủ động phòng, chống dịch
COVID-19.

 

Kính gửi:   - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

                   - Cha mẹ học sinh trường THPT Võ Nhai

                  

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên  và học sinh là F0, F1 tăng nhanh. Thời điểm hiện tại trường đã có 23 trường hợp cán bộ giáo viên và học sinh  là F0. Dự đoán  số lượng cán bộ giáo viên và học sinh là F0, F1 sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh trong phòng chống dịch Covid-19, ngăn ngừa việc lây lan dịch cho học sinh, Nhà trường sẽ chuyển từ dạy, học trực tiếp sang hình thức dạy và học trực tuyến, thời gian bắt đầu từ ngày 23/02/2022 cho đến khi có thông báo mới. Toàn trường sẽ học online theo thời khóa biểu của Ban Chuyên môn.

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và Cha mẹ học sinh biết kế hoạch dạy học để chủ động chuẩn bị thiết bị, nội dung giảng dạy đảm bảo chất lượng và nhắc nhở, quản lý  học sinh tham gia học tập đầy đủ theo Thời khóa biểu./.

 

Nơi nhận:

- CBQL, GV,NV;

- Ban đại diện CMHS;

- Thông báo chung;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

 

 

 

Lê Hải Thanh

Nguồn:thptvonhai.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 40
Tháng 07 : 287
Năm 2022 : 64.692